دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم زن
منوی اصلی

مفهوم زن

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ در باب: زن

زن انسان ماده را می گویند، که در مقابل آن واژه مرد قرار می گیرد. و نیز به معنای جفت مرد می آید که در عربی به آن زوجه می گویند.[۱]


[۱]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص ۶۰۶، چاپ اول ، راه رشد، ۱۳۸۹ ش.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


8 + 1 =