دایره المعارف اسلام پدیا » زن و عرفان اسلامی
منوی اصلی

زن و عرفان اسلامی

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ در باب: زن

زنان و مردان هر کدام که بنده خدا باشند به او نزدیک اند، راه دست یابی به نردبان عرفان و آسمان معرفت برای زنان هم مانند مردان هموار می باشد.

نه خدا، ویژه مردان است و نه معرفت گوهری است که دست زن را نامحرم دانسته و از عرضه شدن به اینان طفره  رود. ترقیات معنوی تابع این فرمول اند: معرفت، محبت، اطاعت، قرب.

حال، فرقی نمی کند که چه کسی و چه مقدار در طلب معرفت و علم و حکمت گام نهد، مهم آن است که هدایت را قدر بدانیم و آن گاه است که شامل این وعده الاهی می شویم:

«آنان که در راه ما جهاد نمایند، به شاهراه های قرب به خدا می رسند». در این وادی، بسیاری پا نهادند: مرد و زن. و سرمایه مهم راه سلوک، “قلب” و “دل شکستگی” است و زنان سرمایه دارتر از مردان هستند: “راه های ترقی و تعالی انسان متفاوت است. یکی راه فکر و دیگری راه ذکر، زنان در راه ذکر و مناجات که راه دل است و راه عاطفه و شور و علاقه و محبت؛ اگر موفق تر از مردها نباشند یقیناً همتای مردها هستند”.[۱]

رسول اکرم (ص) فرمودند: «بهترین علم، توحید و بهترین عبادت، استغفار است».[۲] واضح است که در دسترسی به این گونه علوم نیز بین زن و مرد امتیازی وجود ندارد.

اگر تقوا داشته باشیم به معنویت می رسیم و تقوا نیز در انحصار گروهی خاص نیست.

«کسی که تقوا و صبر را مراعات نماید ]به هدف می رسد[ و خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند».[۳]

اما هر کسی که از ]روزی که همگان در مقابل دادگاه محاسبه الاهی و[ رودررو شدن با خدا، هراس داشته باشد و نفس خود را از هوس بازدارد، پس ]بداند که بی تردید[ جایگاه او بهشت است».[۴]

وجود نمونه ای متعدد از زنان عارفه در هر عصر و مکان، خود بهترین شاهد بر باز بودن راه سلوک و عرفان فراروی زنان است.


[۱]. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال، ص ۱۹۷، چاپ اول، نشر اسراء.

[۲]. «خیر العلم التوحید و خیر العباده الأستغفار»، کافی، کلینی، ج ۲، ص ۵۱۷، چاپ دوم، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۲ش.

[۳]. یوسف، ۹۰٫

[۴]. نازعات، ۴۰ و ۴۱٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


5 + = 6