دایره المعارف اسلام پدیا » زن در اسلام
منوی اصلی

زن در اسلام

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ در باب: زن

زن مسلمان خود زنده کننده شریعت و مدافع آن در تمامى عرصه ها است و از این راه به مقام عالى انسانیت وارد مى شود و برتر از ملک و حوریۀ بهشتى مى گردد؛ زیرا در تمامى این عرصه ها شخصیت و عفت و قداست خانواده را نیز حافظ است و از جهتى نقش او فراتر از مرد گشته و خود انسانى است که انسان مى آفریند و انسان پرورش مى دهد و به تعبیر امام خمینی (ره) از دامن اوست که مرد به معراج مى رود.

پیامبر (ص) زن را که در دوران جاهلیت، انسان محسوب نمى شد و از هرگونه حقوق انسانى محروم بود و گاه بدان جهت که وجود و حضورش ننگ محسوب مى شد، هنوز چشم نگشوده، زنده در گور مى خُفت، حیاتى جدید بخشید و او را انسانى مشابه مرد که داراى حقوق و مزایایى است، معرفى نمود. زنى را که تا آن زمان بسان سایر اموال مرد، به دیگران هدیه مى شد و یا به عنوان ارث بین فرزندان ردّ و بدل مى گشت، صاحب حقوق و اموال خویش قرار داد و وارث اموال خویش معرفى نمود.

اسلام مقام زن را تا آن جا بالا آورد که می توانست در صحنه هاى پیکار علیه شرک، در مقام تعلیم و تعلّم یا پرستارى از مجروحان کارزار و تشویق مردان به یارى پیامبر (ص) و تربیت پاکبازانى در راه دین و انسانیت، حاضر شود. لکن در گذر زمان، نه تنها در جوامع غیر اسلامى، که در جوامع اسلامى نیز بار دیگر به نوعى زن از حقوق انسانى اش محروم گشته. برخى او را در کنج خانه زندان کرده و از تعالى و ترقى فکرى و فرهنگى و اقتصادى و… باز مى دارند و عده اى او را از خانه و خانواده جدا ساخته و به پشت فرمان ماشین و هواپیما و عمق معدن ها و پشت دستگاه هاى کارخانه ها فرستاده اند و دیگرى به نوعى دیگر، که این بینش ها مورد تأیید اسلام نیست.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


1 + = 4