دایره المعارف اسلام پدیا » یارستان شدن اهل حق و سر سپردگی آنان
منوی اصلی

یارستان شدن اهل حق و سر سپردگی آنان

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: اهل حق

سرسپردن؛ یعنى سر تسلیم و رضا به درگاه حق فرود آوردن و در پیش پیر، دلیل عهد و میثاق بستن.  هر کودکى اعم از پسر یا دختر باید در نزد پیر دلیل، سر بسپرد. از اصول سرسپردن شکستن یک عدد جوز هندى است و براى شکستن جوز، تشریفات خاصى در «جمخانه‏» برگزار مى‏شود.[۱]

در مسلک یاری، شرط یارستان شدن سرسپردگی است. شبیه همین در مسیحیت است که شرط مسیحی شدن غسل تعمید است.[۲]


[۱]. مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، ص۸۷، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهارم، مشهد، ۱۳۸۴ش.

[۲]. واحد پاسخگوی به سؤالات،سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


9 + 4 =