دایره المعارف اسلام پدیا » ولادت امام جواد (عليه السّلام)
منوی اصلی

ولادت امام جواد (علیه السّلام)

تاریخ: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: امام جواد (ع)

اقوالی در ولادت امام جواد (علیه السّلام) وجود دارد. تولد آن حضرت در مدینه در سال ۱۹۵ هجری در شب جمعه نوزدهم رمضان یا نیمه رمضان[۱] یا رجب[۲]  بوده است.[۱]. شیخ مفید، الإرشاد، ج‏۲، ص۲۷۳، ناشر کنگرۀ شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق؛ نیشابوری، فتال، روضه الواعظین، ج۱، ص۲۴۳، انتشارات رضی، چاپ اول، قم، بی تا

[۲]. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، ج ۵۰، ص ۷، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ د وم، ۱۴۰۳ ق.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 7 = 13