دایره المعارف اسلام پدیا » نزدیکی با کاندوم در حال حیض
منوی اصلی

نزدیکی با کاندوم در حال حیض

تاریخ: ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: آمیزش

مرد نباید در ایام حیض در فرج زن جماع نماید و کاندوم یا هر پوشش دیگر، به صرف قرار گرفتن بر روی آلت نمی تواند تغییری در حکم ایجاد کند؛ زیرا اصل مسئله حرمت دخول در ایام حیض است و کاندوم نمی تواند مانع دخول باشد، بلکه صرفاً پوششی برای رعایت بهداشت و پیش گیری از باردار شدن محسوب می شود.[۱]


[۱]. برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به مسائل مرتبط در سایت اسلام کوئست با شماره های ۴۵۱-۴۶۳٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


8 + = 9