دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم آمیزش
منوی اصلی

مفهوم آمیزش

تاریخ: ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: آمیزش

آمیزش در لغت به معنای آمیختگی و همنیشنی و معاشرت[۱] و در اصطلاح نزدیکى و مجامعت انسانى با انسان دیگر (مرد یا زن، در قبل یا دبر) یا با حیوان است. از آن با عناوینى مانند جماع، مواقعه، وطى، دخول، ایلاج، اتیان و مباشرت یاد شده است.[۲][۱] معین، محمد، فرهنگ نامه معین، واژۀ آمیزش.

[۲] توضیح المسائل المحشی للامام الخمینی، مقدمه باب نکاح.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + = 5