دایره المعارف اسلام پدیا » معنای لغوی غزوه
منوی اصلی

معنای لغوی غزوه

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: جنگ های پیامبر

غَزْوَه به فتح اول و سکون دوم جمع آن غَزْوات، از کلمه «الغزو» گرفته شده است. در لغت به معنای جنگیدن است، اسم فاعل آن «غازی‏» و جمع آن «غُزاه» و «غُزّی‏» آمده است؛ مانند قاضی ، قضاه – سابق، سُبّق، به معنای رفتن به جنگ با دشمن و غارت او.[۱][۱]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۲۳،ناشر، دار صادر، بیروت، چاپ سوم،  ۱۴۱۴ ق،.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


7 + = 12