دایره المعارف اسلام پدیا » مرجئة خوارج
منوی اصلی

مرجئه خوارج

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: خوارج

شهرستانی در ملل و نحل می گوید: مرجئه به چهار بخش تقسیم می شوند: مرجئه خوارج، مرجئه قدریه، مرجئه جبریه و مرجئه خالصه.[۱] مرجئه خوارج به گروهى از خوارج‏ گفته مى‏شد که مى‏گفتند: ایمان به خدا و رسول خدا (ص) براى نجات آدمى کافى است و ترک واجبات و انجام محرّمات الهى هیچ زیانى به ایمان انسان نمى‏زند! این گروه که پس از جریان جنگ صفین و ماجراى حکمیّت‏ به وجود آمد اول حضرت على (ع) و معاویه را تکفیر کردند و گفتند چون به داورى تن در داده‏اند ایمانشان به کفر گرائیده است! ولى بعدها در این عقیده خود تجدید نظر کردند و گفتند اعمال آدمى هیچ زیانى به ایمان او نمى‏زند؛ بنا بر این حضرت على (ع) و معاویه به خاطر قبول داورى مرتکب گناه کبیره شده‏اند!! ولى این گناه کبیره به ایمان آنها صدمه‏اى نمى‏زند! پس آن دو مسلمانند و باید به انتظار قیامت نشست و دید که خداوند با آنها چه مى‏کند!.[۲][۱]. شهرستانى، ‏الملل و النحل،‏ ج ‏۱، ص ۱۶۲، الشریف الرضی، قم،‏ چاپ سوم، ۱۳۶۴ ش‏

[۲]. ابن بابویه، محمد بن على، پاداش نیکیها و کیفر گناهان (ترجمه ثواب الأعمال)، مترجم،‏ مجاهدى، محمد على، ص ۵۲۵ انتشارات سرور، قم،‏ چاپ اول‏، ۱۳۸۱ ش‏
کلیدواژه ها:ثبت نظر


2 + = 5