دایره المعارف اسلام پدیا » علت وقوع سرایا
منوی اصلی

علت وقوع سرایا

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: جنگ های پیامبر

علّت وقوع سرایا توسط پیامبر (ص) غالباً سرکوبى اشرار، دعوت طوائف به اسلام، پیش گیرى از وقوع حوادث غیر مترقبه و عقیم نمودن توطئه‏هاى دشمنان اسلام و مسائلى از این قبیل بوده است، و چنان که از ملاحظه علل ارسال سرایاى پیامبر اسلام (ص) به دست مى‏آید احیاناً جهت ارسال سرایا، تعلیم مسائل دینى و یا جمع‏آورى صدقات بوده است، امّا غالبا- چنان که اشاره شد- همان دفاع و پیش گیرى از حرکات دشمنان اسلام و توطئه علیه اسلام و مسلمانان بوده است.[۱][۱]. آیتى، محمد ابراهیم، ‏تاریخ پیامبر اسلام، مقدمه، ص۲۳، انتشارات دانشگاه، تهران، ۱۳۷۸ ش‏
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 4 = 8