دایره المعارف اسلام پدیا » عقيده خوارج درباره خلفا
منوی اصلی

عقیده خوارج درباره خلفا

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: خوارج

خوارج با تمام اختلافی که در برخی از مسائل دارند، امّا در مورد کفر علی، عثمان، طلحه، زبیر، عایشه و سپاهیانشان و معاویه و یارانش در صفین، اتفاق نظر دارند. [۱]

شهرستانی نیز در این مورد می نویسد: همه خوارج با تمام اختلافاتی که بین فرقه هایشان وجود دارد، قائلند به این که حضرت علی (ع) ، عثمان، معاویه، طلحه ، زبیر، و لشکریان اینها کافرند. ولی  ابوبکر و عمر را تعظیم می کنند.[۲][۱]. شهرستانى، ‏الملل و النحل،‏ ص  ۵۸، ناشر، الشریف الرضی، قم،‏ چاپ سوم، ۱۳۶۴ ش‏

[۲]. حنفى، حسن، ‏من العقیده إلى الثوره، ج‏۵، ص ۲۵۰، ناشر، مکتبه مدبولی‏، قاهره‏
کلیدواژه ها:ثبت نظر


2 + = 5