دایره المعارف اسلام پدیا » عبد الله بن وهب راسبى
منوی اصلی

عبد الله بن وهب راسبى

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: خوارج

یکی از بزرگان خوارج، عبد الله بن وهب راسبى است: او کسى است که خوارج با او بیعت کردند و سرکردگى ایشان را به عهده گرفت، و در واقعه نهروان به قتل رسید.[۱]

«… او را ذو الثفنات مى‏گفتند، ثفنه پینه زانو و پا و سینه شتر است که از نشستن بر زمین حاصل مى‏شود و در این­جا داغ پیشانى مى‏باشد که از فزونى سجود و شدّت عبادت پدید مى‏آید»[۲]

در مورد انتخاب عبد الله بن وهب به امامت خوارج آمده است که «… پس، از یزید بن حصین که از پارسایان ایشان بود خواستند که امارت را بپذیرد، او از قبول آن امتناع کرد، پس از آن از ابن أبى أوفى عبسى تقاضاى قبول امارت کردند، وى نیز امتناع کرد. پس، این کار را بر عبد الله بن وهب راسبى عرضه کردند، گفت: مى‏پذیرم و به خدا سوگند که این امر را نه براى علاقه به دنیا یا فرار از مرگ مى‏پذیرم، بلکه به سبب اجر عظیمى که انتظار آن را دارم، این کار را قبول مى‏کنم …[۳][۱]. ابن الطقطقى‏، الفخرى، ترجمه، گلپایگانى، محمد وحید ، متن، ص۹۲، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران چاپ دوم،۱۳۶۰ش.

[۲]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ‏۱۳، ص ۷۹، ناشر، دار صادر، بیروت، چاپ سوم،  ۱۴۱۴ ق.

[۳]. ابن اعثم‏، الفتوح، ترجمه، مستوفى هروى، محمد بن احمد ، متن، ص ۱۰۳۹، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، تهران، ۱۳۷۲ش.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


3 + 8 =