دایره المعارف اسلام پدیا » شاخصه های ظاهری خوارج
منوی اصلی

شاخصه های ظاهری خوارج

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: خوارج

همان طوری که خوارج در فکر و عقیده، خصوصیات و ممیزات ویژه ای داشتند در ظاهر هم دارای خصوصیاتی بودند. چنان که از سخنان پیغمبر (ص) در هنگامى که خوارج را وصف می فرمودند، معلوم مى‏شود. آن حضرت فرمود: ایشان از دین به در می روند همچنان که تیر از نشانه و علامت ایشان تسبید است به معناى سر تراشیدن و نشانه دیگر به کار نبردن روغن.[۱][۱]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه،ترجمه، غفارى،‏ على اکبر، ج‏۱، ص ۱۲۴، نشر صدوق‏، تهران‏،چاپ اول، ۱۳۶۷ ش‏.

فی قَوْلِ النَّبِیِّ ص حِینَ وَصَفَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ إِنَّهُمْ یَمْرُقُونَ مِنَ الدِّینِ کَمَا یَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِیَّهِ وَ عَلَامَتُهُمُ التَّسْبِیدُوَ هُوَ الْحَلْقُ وَ تَرْکُ التَّدَهُّن‏
کلیدواژه ها:ثبت نظر


9 + = 18