دایره المعارف اسلام پدیا » سريه هاى رسول خدا (ص)
منوی اصلی

سریه هاى رسول خدا (ص)

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: جنگ های پیامبر

سرایائى که رسول خدا (ص) اصحاب را مى‏فرستاد و خود در آنها حضور نداشت جمعاً سى و هشت سریه بود که بدین شرح است:

۱- سریه عبیده بن حارث که رسول خدا (ص) او را به قسمت جنوبى «ثنیه ذى المروه» فرستاد.

۲- سریه حمزه بن عبد المطلب در ناحیه «عیص» از نواحى ساحلى دریاى احمر، و برخى سریه حمزه را پیش از سریه عبیده ذکر کرده‏اند.

۳- سریه سعد بن ابى وقاص- در خرار.

۴- سریه عبد اللّه بن جحش در نخله.

۵- سریه زید بن حارثه در قرده.

۶- سریه محمّد بن مسلمه براى کشتن کعب بن اشرف.

۷- سریه مرثد بن ابى مرثد در رجیع.

۸- سریه منذر بن عمرو در بئر معونه.

۹- سریه ابى عبیده جرّاح در «ذى القصه» سر راه عراق.

۱۰- سریه عمر بن خطاب در تربه از بلاد بنى عامر.

۱۱- سریه على بن ابى طالب (علیه السلام) در یمن.

۱۲- سریه غالب بن عبد الله لیثى در بنى ملوح.

۱۳- سریه على بن ابى طالب (علیه السلام) و جنگ با بنى عبد اللّه بن سعد از اهل فدک.

۱۴- سریه ابى العوجاء سلمى در سرزمین بنى سلیم که خود او و همراهانش همگى به دست بنى سلیم کشته شدند.

۱۵- سریه عکاشه بن محصن در غمره.

۱۶- سریه ابى سلمه بن عبد الاسد در «قطن» که نام آبى از آب هاى بنى اسد و در ناحیه نجد است، در آن جنگ مسعود بن عروه کشته شد.

۱۷- سریه محمّد بن مسلمه- از طائفه بنى حارثه- در «قرطاء هوازن».

۱۸- سریه بشیر بن سعد و جنگ- او با بنى مره در فدک.

۱۹- سریه بشیر بن سعد در یکى از نواحى خیبر.

۲۰- سریه زید بن حارثه در «جموم» از اراضى بنى سلیم.

۲۱- سریه زید بن حارثه

۲۲- سریه زید بن حارثه در «طرف» از نواحى نخل در سر راه عراق.

۲۳- سریه زید بن حارثه در وادى القرى‏

۲۴- سریه عبد اللّه بن رواحه در خیبر

۲۵- سریه عبد اللّه بن عتیک در خیبر که ابو رافع بن حقیق در همین سریه کشته شد.

۲۶- سریه عبد اللّه بن انیس‏

۲۷- سریه موته و فرستادن رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله) زید بن حارثه و جعفر بن ابى طالب و عبد اللّه بن رواحه را براى جنگ با رومیان که (چنانچه شرحش گذشت) هر سه آنها در آن جنگ کشته شدند.

۲۸- سریه کعب بن عمیر غفارى در «ذات اطلاح» از اراضى شام که او و همراهانش همگى در آن جا به قتل رسیدند.

۲۹- سریه عیینه بن حصن‏

۳۰- سریه غالب بن عبد اللّه در اراضى بنى مره که در آن جنگ مرداس بن نهیک به دست لشگریان اسلام کشته شد، و قاتلش اسامه بن زید و مردى از انصار بود.

۳۱- سریه ذات السلاسل‏

۳۲- سریه عبد اللّه بن أبى حدرد و مأموریت او با قبیله إضم پیش از فتح مکه.[۱]

۳۳- سریه عبد اللّه بن أبى حدرد و مأموریت او براى کشتن رفاعه بن قیس جشمى.[۲]

۳۴- سریه عبد الرحمن بن عوف در دومه الجندل.[۳]

۳۵- سریه ابو عبیده جرّاح به سوى سیف البحر:

۳۶- سریه عمرو بن امیه ضمرى.

۳۷- سریه عمیر بن عدى خطمى و رفتن او براى کشتن عصماء دختر مروان.

۳۸- سریه علقمه بن مجرز.[۱]. ابن هشام، زندگانى محمد (ص) پیامبر اسلام، ترجمه، رسولى، سید هاشم، ،ج‏۲، ص ۴۰۶ -۳۸۷، انتشارات کتابچى، تهران، چاپ پنجم ، ۱۳۷۵ش.ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 9 = 16