دایره المعارف اسلام پدیا » ذوالخویصره پیشوای خوارج
منوی اصلی

ذوالخویصره پیشوای خوارج

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: خوارج

رسول خدا (ص) در باره خوارج فرموده ، خوارج گروهى مارق هستند که از دین،  خارج خواهند شد که اول پیشواى آنان ذو الخویصره‏ و آخر آنان ذو الثدیه است‏.[۱]

ابو سعید خدرى می گوید: هنگامى که حضرت خاتم النبیین (ص) اموال را قسمت می کردند و ما هم در خدمت او بودیم، ناگهان ذو الخویصره تمیمى پیدا شد و گفت:

یا رسول اللَّه! در تقسیم اموال جانب عدالت را مراعات کن، حضرت فرمود: واى بر تو اگر من عدالت نداشته باشم پس کدام کس عادل خواهد بود، تو در اظهار این مطلب مرتکب زیان و ضرر شدى که این نسبت ناروا را به من دادى.

عمر بن خطاب عرض کرد: یا رسول اللَّه! اجازه فرما گردن این مرد را بزنیم پیغمبر (ص) فرمود: او را به حال خود واگذارید این مرد اصحاب و رفقائى دارد که در اداء نماز و داشتن روزه کوشش دارند، و شما نماز و روزه خود را در مقابل نماز و روزه آنان به حساب نخواهید آورد، این گروه قرآن را زیاد خواهند خواند، ولى از گردن‏هاى آنها تجاوز نخواهد کرد، این جماعت از اسلام بیرون می روند همچنان که تیر از کمان خارج می گردد.[۲][۱]. حسینى همدانى، درخشان، سید محمد، ‏ پرتوى از اصول کافى‏، ج ‏۲، ص ۲۵۴، چاپ خانه حوزه علمیه، قم‏، چاپ اول، ۱۳۶۳ ش‏

[۲]. مجلسى، محمد باقر، ‏بحار الأنوار، ج ‏۳۳، ص ۳۳۵، دار إحیاء التراث العربی‏، بیروت‏، چاپ، دوم، ۱۴۰۳ق‏؛حسینى واسطى، سید مرتضى، ‏تاج العروس من جواهر القاموس‏، ج ‏۶، ص ۳۴۷، دار الفکر، بیروت‏ چاپ: اول، ۱۴۱۴ ق‏. ‏
کلیدواژه ها:ثبت نظر


2 + 2 =