دایره المعارف اسلام پدیا » ذوالثدیه
منوی اصلی

ذوالثدیه

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: خوارج

یکی از بزرگان خوارج ذوالثدیه[۱] است، وی، پیشواى و بزرگ ایشان است، که آنان را گمراهى مى‏آموخته‏ ‏، پیامبر (ص) دستور داد تا او را در حال نماز بکشند، خلیفه اول و دوم از انجام این برنامه امتناع کردند و چون على (ض)  به دنبال او رفت او را ندید پس پیامبر (ص) به او فرمود اگر تو او را مى‏کشتى نخستین و آخرین آشوب‏ها بود و چون روز نهروان شد او را میان کشتگان یافتند و على (ع) گفت دست ناقص او را بیارید چون آوردند فرمود تا آن را آویختند.[۲]

همچنین در روایت دیگری رسول خدا (ص) به امیرالمومنین(ع) فرمود: «به زودى با پیمان شکنان (ناکثین) و ستمگران (قاسطین) و از دین بیرون رفتگان (مارقین) خواهى جنگید، هر کدامشان با تو بجنگند براى تو در برابر هر یک نفر از آنان شفاعت صد هزار نفر از شیعیانت خواهد بود».

گفتم: اى رسول خدا، پیمان شکنان کیستند؟

فرمود: «طلحه و زبیر به زودى در حجاز با تو بیعت مى‏کنند و در عراق پیمان مى‏شکنند، وقتى چنین کاری کردند با آن دو نبرد کن که در جنگ با آنان پاکى و طهارتى براى اهل زمین است».

گفتم: ستمگران کیستند؟

فرمود: «معاویه و یارانش».

گفتم: از دین بیرون رفتگان کیستند؟

فرمود: «یاران ذوالثدیه، و آنان از دین همچون تیر از کمان بیرون مى‏روند، آنان را بکش که در کشتن آنان فرج و گشایشى براى اهل زمین است، و عذابى شتابان بر آن از دین بیرون رفتگان، و اندوخته‏اى براى تو نزد خداى عزیز و جلیل در رستاخیز».[۳][۱]. ذو الثُّدَیَّهِ” لقب رجل من الخوارج، اسمه ثرمله قتل یوم النهروان.

[۲]. امینى الغدیر، ترجمه، جمعى از نویسندگان‏، ج ‏۱۴، ص ۸۳، بنیاد بعثت‏، تهران‏

[۳]. جنتى، احمد، ‏نصایح، ص ۴۲۶، ناشر، الهادى،‏ قم‏، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۲ ش؛ طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، ج ‏۱، ص ۷۲، کتابفروشى مرتضوى، تهران، چاپ، سوم ۱۳۷۵ ش
کلیدواژه ها:ثبت نظر


1 + 4 =