دایره المعارف اسلام پدیا » خلفای عباسی معاصر امام جواد (ع)
منوی اصلی

خلفای عباسی معاصر امام جواد (ع)

تاریخ: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: امام جواد (ع)

پیشوای نهم در مجموع دوران امامت خود با دو خلیفۀ عباسی، یعنی مأمون (۱۹۳-۲۱۸) و معتصم (۲۱۸-۲۲۷) معاصر بوده است و هر دو نفر آن حضرت  (ع) را به اجبار از مدینه به بغداد احضار کردند و طبق شیوۀ سیاسی ای که مأمون در مورد امام رضا (ع) به کار برده بود، آن حضرت را در پایتخت زیر نظر قرار داد.[۱]

 [۱]. پیشوائی، مهدی ،سیرۀ پیشوایان،ص۵۳۰٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 6 = 14