دایره المعارف اسلام پدیا » حکم نزدیکی در ایام عادت ماهانه
منوی اصلی

حکم نزدیکی در ایام عادت ماهانه

تاریخ: ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: آمیزش

در ایام عادت ماهانه نزدیکی و دخول در فرج زن حرام است، حتی در روزهایى هم که حیض زن قطعى نیست، ولى شرعاً باید براى خود حیض قرار دهد، حرام است‏. اما سایر استمتاعات و لذت ها اشکال ندارد، و یکی از استمتاعات حلال و جایز زن و شوهر از یک دیگر ملاعبه است. این کار نه تنها اشکال ندارد و خود ارضائی محسوب نمی شود، بلکه در آداب زناشوئی به آن سفارش شده است، ولی اگر از هریک از آنان منی خارج شود جنب شده و باید احکام جنابت را رعایت نماید.[۱]

بنابراین، اگر در چنین ایامی زن و شوهر در خود نیاز جنسی احساس کنند می توانند با نوازش و ملاعبه یک دیگر را به حد ارگاسم برسانند و از این طریق نیاز جنسی یک دیگر را بر طرف کنند.

برای آگاهی در این باره نمایه های زیر را مطالعه کنید.

حرمت (جماع) نزدیکی با زن در حال حیض ۶۰۵۳ (سایت اسلام کوئست: ۶۲۲۴).

ملاعبه با همسر ۶۲۳۲ (سایت اسلام کوئست: ۶۳۹۹).

استمنا با دست همسر ۶۷۳۷ (سایت اسلام کوئست: ۶۸۰۰).
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 7 = 15