دایره المعارف اسلام پدیا » حکم مجامعت در حال حیض
منوی اصلی

حکم مجامعت در حال حیض

تاریخ: ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: آمیزش

از جمله چیزهایی که بر فرد حائض حرام است؛ جماع کردن در فرج می باشد، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن،[۱] اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند. و در دبر زن حائض، وطى کردن، کراهت شدیده دارد، حتی در روزهایى هم که حیض زن قطعى نیست، ولى شرعاً باید براى خود حیض قرار دهد حرام است‏.

“دخول در قبل (فرج) در هنگام حیض جایز نیست، اما سایر استمتاعات – از جمله ارضای زن توسط شوهر بدون دخول- جایز می باشد”.[۲]

اما در صورتی که جماع در ایام حیض صورت گیرد می بایست طبق آنچه که در رساله های عملیه وارد شده است کفاره دهد.[۳]

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

۱٫ نمایه: التذاذات جنسی و حدود آن، سؤال شماره ۵۵۱ (سایت اسلام کوئست: ۶۰۱).

۲٫ نمایه: وظایف زنان در برابر مردان، سؤال شماره ۸۵۰ (سایت اسلام کوئست: ۹۲۵).

۳٫ نمایه: نزدیکی با کاندوم در حال حیض، سؤال شماره ۱۳۰۴(سایت اسلام کوئست: ۱۲۸۸).


[۱]. آیت الله مکارم شیرازی: نزدیکی کردن، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن.

[۲]. آیت الله هادوی تهرانی، در پاسخ به وطی قبل(فرج) در هنگام حیض.

[۳]. آیت الله سیستانی: و این حکم شامل و طی در دبر نمی شود… ؛ آیت الله زنجانی: ظاهراً جایز نیست که مقدار کمتر از ختنه گاه را داخل کند…، ر. ک: توضیح المسائل مراجع، ج ۱، م ۴۵۰، ص ۲۶۵ – ۲۶۰٫
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


+ 9 = 16