دایره المعارف اسلام پدیا » حکم فقهی اهل حق
منوی اصلی

حکم فقهی اهل حق

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: اهل حق

با توجه به این که اهل حق از فرقه های منحرف به شمار می آید پرسشی در این جا مطرح می شود که آیا آنان جزو کفار محسوب می شوند و احکام کفار بر آنها بار می شود و یا این که از فرقه های اسلامی هستند نهایت این که مانند بسیاری از فرقه های اسلامی انحرافاتی در آنها وجود دارد.

مراجع تقلید شیعه واژه کفر را در پنج معنا به کار برده اند و در مجموع، هفت گروه (با توجه به اختلاف فتاوا)، در اصطلاح و کلمات فقها کافر شمرده شده اند:

۱٫ منکران خداوند.

۲٫ مشرکان؛ یعنی کسانی که برای خداوند متعال شریک و همتا قرار می دهند.

۳٫پیروان دیگر ادیان آسمانی (اهل کتاب).

۴٫ منکران ضروریات دین با آگاهی از ضروری بودن آن.

۵٫کسانی که پیامبری حضرت محمد بن عبدالله (ص) را قبول ندارند.

۶٫ کسانی که به امامان معصوم (ع) دشنام دهند یا با ایشان دشمنی کنند؛ مثل خوارج و ناصبیان.

۷٫ غلاه؛  یعنی کسانی  که یکی از ائمه (ع) را خدا خوانده، یا بگویند خدا در  آنها حلول کرده است.[۱]

بنا بر این، اهل حق، با دارا بودن  عقایدی که (در بخش های عقاید و آداب ایشان)، ذکر شد، جزو غلاه به حساب می آیند و تعریف مراجع محترم از کافر شامل حال آنان نیز می شود.


[۱]. رساله توضیح المسائل نه مرجع، تدوین و تطبیق راشدی، لطیف و راشدی، سعید، ص ۷۱ – ۷۳، انتشارات پیام عدالت، چاپ اول، ۱۳۸۵ ش. با استفاده از سؤال ۳۰۰۸ (سایت اسلام کؤست: ۳۲۶۰).
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 2 = 8