دایره المعارف اسلام پدیا » حضور ملائکه در جنگ احد
منوی اصلی

حضور ملائکه در جنگ احد

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: جنگ احد

محمد بن عمر واقدی در کتاب خود به حضور ملائکه در جنگ احد می پردازد. کسانی که او از ایشان  در مورد حضور ملائکه روایت می کند، اختلاف نظر دارند. عده ای از راویان معتقدند که ملائکه در جنگ احد حضور داشتند ولی جنگ نکردند ولی بعضی از راویان معتقدند که علاوه بر حضور در مقابله با دشمنان اسلام جنگیدند وی در این رابطه می نویسد: زبیر بن سعد از عبد الله بن فضل برایم روایت کرد: در جریان جنگ احد پیامبر (ص) پرچم را به مصعب بن عمیر داده بود، پس چون مصعب کشته شد، فرشته‏اى به صورت وى پرچم را گرفت. در آخر روز، پیامبر (ص) خطاب به او فرمودند: اى مصعب پیش برو! فرشته به او توجه کرد و گفت: من مصعب نیستم و پیامبر (ص) دانست که او فرشته‏اى است که رسول خدا با او مؤید شده است. از ابو معشر هم همین موضوع را شنیدم.

عبیده دختر نائل از عایشه دختر سعد از قول پدرش سعد بن ابى وقاص روایت کرد که مى‏گفت: در آن روز مردى سپید پوش و نیکو روى را دیدم که او را نمى‏شناختم، هر تیرى که مى‏انداختم او دوباره آن را به من بر مى‏گرداند، گمان مى‏کنم که او فرشته بود.

از عبید بن عمیر برایم روایت کردند که مى‏گفت: هنگامى که قریش از جنگ احد بازگشتند، در جلسات خود صحبت از پیروزى خویش مى‏کردند و مى‏گفتند اسبان ابلق و مردان سپید پوشى را که در جنگ بدر مى‏دیدیم، ندیدیم. عبید بن عمیر مى‏گفت: روز جنگ احد فرشتگان جنگ نکردند.

عمر بن حکم روایت کرده که مى‏گفت: در احد پیامبر (ص) حتى به یک فرشته هم یارى داده نشد و فرشتگان در جنگ بدر بودند.

معمر بن راشد از مجاهد روایت کرد که مى‏گفت: فرشتگان در جنگ احد حاضر شدند ولى جنگ نکردند.

سفیان بن سعید هم از مجاهد روایت کرد که مى‏گفت: فرشتگان جنگ نکردند مگر در روز بدر.[۱]


[۱]. واقدى، محمد بن عمر، مغازى تاریخ جنگهاى پیامبر(ص)، ترجمه، مهدوى دامغانى،  محمود، متن، ص۱۷۱، مرکز نشر دانشگاهى، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۹ش.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


8 + 1 =