دایره المعارف اسلام پدیا » جنايت هند جگرخوار (مادر معاويه)
منوی اصلی

جنایت هند جگرخوار (مادر معاویه)

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: جنگ احد

یکی از زنانی که در جنگ احد حضور داشت هند بود. هند در جریان جنگ احد، جنایات زیادی مرتکب شد از جمله  جنایاتى که هند دختر عتبه (همسر ابو سفیان) در جنگ احد مرتکب شد و سایر زنان قریش نیز از او پیروى کردند این بود که بالاى کشته حمزه بن عبد المطلب آمد و با چاقو گوش و بینى او را برید و سپس شکم حمزه را درید و جگرش را بیرون آورد و خواست تا تکه‏اى از آن را بخورد ولى چون در دهان گذاشت نتوانست فرو دهد و از دهان بیرون انداخت، آن گاه به همراهى سایر زنان قریش به سراغ سایر کشته‏هاى مسلمانان آمدند و همه را مثله کرده، گوش و بینى آنان را بریدند، و حتى هند از گوش و بینى‏هاى بریده آنان دستبند و گلوبند و خلخال براى خود ساخت و هر چه جواهرات داشت همه را به وحشى قاتل حمزه بخشید و سپس به بالاى سنگى رفت و اشعارى درباره کشته شدن حمزه و سپاسگزارى از وحشى سرود که زنى از مسلمانان که او نیز نامش هند بود با اشعاری به او پاسخ داد و عمر بن خطاب نیز حسان بن ثابت را تحریک کرد تا اشعارى در مذمت هند بگوید.[۱]


[۱]. ابن هشام زندگانى محمد(ص) پیامبر اسلام، ترجمه، رسولى، سید هاشم، ج‏۲، ص ۱۱۵، انتشارات کتابچى، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ش.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


7 + 8 =