دایره المعارف اسلام پدیا » تنگ نظری خوارج
منوی اصلی

تنگ نظری خوارج

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: خوارج

خوارج مردمى تنگ نظر و کوته بین بوده و در افقى بسیار پست فکر مى‏کردند. اسلام و مسلمانى را در چهاردیوارى اندیشه‏هاى محدود خود محصور کرده بودند. مانند همه کوته نظران دیگر مدعى بودند که همه بد مى‏فهمند و یا اصلًا نمى‏فهمند و همگان راه خطا مى‏روند و همه جهنمى هستند. این گونه کوته نظران، اول کارى که مى‏کنند این است که تنگ نظرى خود را به صورت یک عقیده دینى درمى‏آورند، رحمت خدا را محدود مى‏کنند، خداوند را همواره بر کرسى غضب مى‏نشانند و منتظر این که از بنده‏اش لغزشى پیدا شود و به عذاب ابد کشیده شود.[۱][۱].مطهرى،مرتضی، مجموعه ‏آثار، ج ‏۱۶، ص ۳۲۵ (کتاب نامه تکمیل شود).
کلیدواژه ها:ثبت نظر


9 + 7 =