دایره المعارف اسلام پدیا » تردید و دودلی عامل پیدایش خوارج
منوی اصلی

تردید و دودلی عامل پیدایش خوارج

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: خوارج

عامل دیگری که در پیدایش خوارج نقشی مؤثر داشت، تردید و شکی بود که در سربازان حضرت علی(ع) رسوخ کرده بود؛ جنگ جمل شکاف عمیقی در جامعه اسلامی به وجود آورد و تردیدهای بسیاری در توده مردم برانگیخت، به طوری که گروهی از یاران امام در جنگ با اهل شام، (دشمنان اصلی اسلام و مسلمانان)، دچار دودلی و تردید شدند.

برای نمونه، عبدالله بن مسعود، عْبیده سلمانی و رَبیعه بن خُثَیم، همراه چهارصد تن از قاریان قرآن به حضور حضرت امیر(ع) رسیدند و گفتند: ای امیرالمؤمنین! با آن که به فضل شما معترف هستیم، ولی درباره این جنگ گرفتار شک و تردیدیم؛ ما را برای نگهداری یکی از مرزها گسیل فرما تا در آن جا انجام وظیفه نماییم و از جنگ با مسلمانان معاف بدار. حضرت علی(ع) نیز آنان را برای مرزبانی سرزمین های ری و قزوین فرستاد.[۱][۱]. منقرى، نصر بن مزاحم، پیکار صفین، ترجمه، اتابکى، پرویز، ص۱۶۱-۱۶۲، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، چ دوم، ۱۳۷۰ش؛  المنقرى، نصر بن مزاحم، وقعه صفین،  تحقیق عبد السلام، ص ۱۱۴، محمد هارون، القاهره، المؤسسه العربیه الحدیثه، الطبعه الثانیه، ۱۳۸۲، افست قم، منشورات مکتبه المرعشى النجفى، ۱۴۰۴٫ جهت مطالعه بیشتر به سایت حوزه نت مراجعه شود
کلیدواژه ها:ثبت نظر


8 + = 16