دایره المعارف اسلام پدیا » اهل حق و نذر و قربانی
منوی اصلی

اهل حق و نذر و قربانی

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: اهل حق

در  آداب و رسوم مربوط به نذر و قربانی آمده است که، آب به جم “جمع” آورده می شود که جم نشینان هر یک جرعه ای از آن را می خورند و اگر کسی تشنه هم نباشد، باید حتماً یک قطره (قدری) بخورد. این رسم در آیین زردشتیان و نیز در آیین مسیحیت هم وجود دارد.

اهل حق در موقع ذبح قربانی و نیز در جم خانه در هنگام انجام مراسم، لباس سفید می پوشند شبیه همین رسم (لباس سفید پوشیدن) در میان زرتشتیان وجود دارد.[۱]


[۱]. واحد پاسخگوی به سؤالات،سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 5 = 6