دایره المعارف اسلام پدیا » اهل حق و جمخانه
منوی اصلی

اهل حق و جمخانه

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: اهل حق

مراسم جم در مکان ویژه‌ای برگزار می‌شود که آن‌ها را جمخانه می‌گویند. جمخانه یک سالن بزرگ مفروش است که تمثالی از امام علی (ع) نیز بر دیوار آن آویخته شده است. در این مراسم ویژه، چند نفر ، از جمخانه حفاظت می‌کنند تا بیگانه‌وارد نشود. گاهی نیز مراسم در مکانی برگزار می‌شود که درخواست کننده برای هر مقصودی تقاضا نموده است؛ به عنوان مثال در خانه، اما باور کلی نزد اهل حق آن است که برگزاری مراسم جم در جمخانه قداست بیشتری دارد.[۱]


[۱]. برگرفته از سایت دایره المعارف بزرگ اسلامی.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


5 + = 13