دایره المعارف اسلام پدیا » اقدام پیامبر (ص) در مقابله با توطئه های ابوسفیان
منوی اصلی

اقدام پیامبر (ص) در مقابله با توطئه های ابوسفیان

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ در باب: جنگ احد

در جنگ احد هنگامی که مسلمانان با شکست عظیمى روبه‏رو شده بودند، دشمن فرصت طلب، وقت را براى نفوذ عقاید خود مغتنم شمرد و شعارهایى را بر ضد آیین توحید سر داد. به گفته یکى از نویسندگان معاصر: «هیچ فرصتى براى نفوذ در عقاید و افکار و نفوس مردم، مساعدتر از فرصت شکست و گرفتارى به بلایا و مصایب بزرگ نیست. در موقع شدت مصیبت، روحیه قوم ستم‏دیده، آن چنان ضعیف و متزلزل مى‏گردد که عقل آن قوم، قدرت حکومت و تشخیص خود را از دست مى‏دهد. در چنین فرصتى است که تبلیغات سوء به آسانى مى‏تواند در قلب‏هاى قوم شکست خورده نافذ و مؤثر واقع شود».

ابو سفیان و عکرمه، در حالى که بت‏هاى بزرگ را روى دست گرفته و غرق سرور و شادى بودند، از این فرصت مناسب استفاده کرده و فریاد مى‏کشیدند: «اعل هبل، اعل هبل؛ سرفراز باد هبل»؛ یعنى این پیروزى ما به بت‏پرستى مربوط است و اگر خدایى جز او بود و یکتاپرستى حقیقت داشت، شما پیروز مى‏شدید.

پیامبر متوجه شد که رقیب در لحظات حساس، برنامه خطرناکى را اجرا مى‏کند و سرگرم استفاده از فرصت است. از این نظر، تمام مصایب را فراموش کرد و فوراً به على (ع) و سایر مسلمانان دستور داد، پاسخ این منادى شرک را چنین بگویند: «اللّه أعلى و أجلّ، اللّه أعلى و أجلّ؛ خدا بزرگ و توانا است و این شکست به خداپرستى ما مربوط نیست، بلکه معلول انحراف از دستور فرمانده است.

ابو سفیان باز دست از تبلیغ افکار مسموم خود نکشید و گفت: «نحن لنا العزّى و لا عزّى لکم؛ ما بت عزّى داریم و شما چنین بتى ندارید». پیامبر، فرصت را از دشمن گرفت و دستور داد که مسلمانان همگى در میان درّه با آهنگ‏رسا جمله‏اى که از نظر وزن و سجع مشابه آن است بگویند: «اللّه مولانا و لا مولى لکم؛ یعنى اگر شما به یک‏

بت که قطعه سنگ و یا چوبى بیش نیست، متکى هستید، تکیه‏گاه ما خداوند بزرگ و توانا است.

منادى شرک بار سوم گفت: امروز به عوض روز بدر. مسلمانان به دستور پیامبر گفتند: این دو روز هرگز با هم مساوى نیست، کشتگان ما در بهشتند و کشتگان شما در دوزخ.

ابو سفیان در برابر این پاسخ‏هاى کوبنده که از حلقوم صدها مسلمان در مى‏آمد، سخت منقلب شد و با گفتن جمله: «وعده ما و شما سال آینده» راه خود را در پیش گرفت و میدان را به قصد مکه ترک گفت.[۱]


[۱]. سبحانى، جعفر، ‏فروغ ابدیت، ص۵۶۳-۵۶۴، ناشر، بوستان کتاب، قم‏، چاپ، بیست و یکم، ۱۳۸۵ ش‏
کلیدواژه ها:ثبت نظر


8 + 4 =