دایره المعارف اسلام پدیا » چشم زخم و دانه اسپند
منوی اصلی

چشم زخم و دانه اسپند

تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ در باب: چشم زخم

نظر به این که معمولاً دود کردن اسپند یکی از راه های مقابله با چشم زخم شناخته می شود؛ جا دارد که این امر مورد بررسی قرار گیرد.

اسپند گیاهی است خودرو، که بیشتر در نواحی کویری می روید. جزو گیاهان دارویی به حساب می­آید و از قدیم در مناطق مختلف جهان کار برد طبٌی داشته است.[۱]

اسپند در زبان عربی «حَرمَل» نامیده می شود، و در روایات برای درمان بیماری های روحی و جسمی سفارش شده است؛ ولی به طور خاص برای درمان و جلوگیری از چشم زخم سفارش نشده است.

در روایاتی که دربارۀ گیاه اسپند نقل شده است، به جنبه دارویی بودن این گیاه پرداخته شده است. برای درمان برخی بیماری های روحی؛ مثل ترس، استفاده از این گیاه سودمند دانسته شده است.[۲] هم چنین در روایات برای درمان بیماری های جسمی؛ مانند جذام[۳] و تقطیر بول[۴] مفید معرفی شده است.

در حدیثی از حضرت علی (ع) نقل شده است که می فرماید: «در ریشۀ اسفند  نشره[۵] و در تنه آن شفای هفتاد و دو مرض است».[۶]

نتیجه این که روایتی یافت نشد که در آن اسپند به طور مستقیم برای جلوگیری یا درمان چشم زخم مؤثر قلمداد شده باشد.[۱]. نک: کتابخانه دیجیتالی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.

[۲]. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۵۹، ص ۲۳۴، چاپ اول، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.

[۳]. همان.

[۴]. همان، ص ۱۸۸؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج ۱۶، ص ۴۴۶، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۸ ق.

[۵]. یعنی دور کردن حسد.

[۶]. کوفی، محمد بن محمد، الجعفریات، ص ۲۴۴، مکتبه نینوی الحدیثه، تهران؛ تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۱۵۰، دارالمعارف، مصر، ۱۳۸۵ ق؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۶، ص ۴۶۰٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


8 + 3 =