دایره المعارف اسلام پدیا » چشم زخم در اسلام
منوی اصلی

چشم زخم در اسلام

تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ در باب: چشم زخم

گروهی از مردم چشم زخم و شور چشمی را جزو امور خرافی دسته بندی می کنند و هیچ گونه اعتقاد و باوری به آن ندارند، امّا اسلام بر خلاف این باور، آن را جزو امور خرافی ندانسته است. قرآن و روایات نمونه ها و گزارشاتی را در خود جای داده است که اصل چشم زخم را تأیید می کنند.




کلیدواژه ها: , ,



ثبت نظر


+ 2 = 10