دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم چشم زخم
منوی اصلی

مفهوم چشم زخم

تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ در باب: چشم زخم

چشم زخم[۱] عبارت از آن است که شخصی چیز حَسین و مرغوب را نگاه کند و بطریق حسد در وی نظر اندازد، و بعضی گویند در چشم زخم حسد ضروری نیست، گاهی نظر دوست هم کار می کند.[۲]

چشم زخم از تأثیرات نفسانی است که در خارج، فراوان اتفاق افتاده است و دلیلی بر نفی آن وجود ندارد. دانشمندان امروز بر این باورند که در برخی از افراد، روح و توان منحصر به فردی است که می تواند اشیا را نه تنها جا به جا کند بلکه مانند اشعه لیزر آن را منفجر و متلاشی نماید. این انرژی گاه از راه چشم، ساطع می شود.

بررسی های علمی اثبات کرده است که آدمی دارای نیروی شگفتی است که می تواند آثار مثبت و یا منفی به جای گذارد.

این نیرو در برخی از چشم ها تقویت شده و شخص از راه امواج ویژه ای می تواند در دیگری تأثیر بگذارد. بسیاری می گویند که افرادی را دیده اند و یا می شناسند که می توانند از راه چشم اشیایی را جا به جا کرده و یا وسیله ای را تخریب کنند.[۳]

قدرت تخریبی چشم، با توجه به نیروی باطنی هر شخص، مختلف است. انسان ها به طور طبیعی از چنین توان و انرژی برخوردار می باشند. البته در برخی از اشخاص به سبب علل طبیعی و یا آموزش های خاص و تحولات درونی و بیرونی تقویت می شود و ناخود آگاه آثار خود را به جا می گذارد ولی این گونه نیست که این نیرو اختصاص به برخی داشته باشد و دیگران از آن محروم باشند بلکه همگان دارای نیرو و توانی از این دست هستند.[۱]. برای چشم زخم از واژه های: چشزخ، چشم شور، دیده شور و نظر شور استفاده شده است.

[۲]. لغت نامه دهخدا، واژه چشم زخم.

[۳]. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲۴، ۴۲۷، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.‏
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


5 + 2 =