دایره المعارف اسلام پدیا » چگونگی حجاب
منوی اصلی

چگونگی حجاب

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ در باب: حجاب زن

اسلام برای حجاب زن ها دو رکن اساسی را بیان کرده است؛

۱- از جهت فراگیری نسبت به بدن که دستور داده به جز گردی صورت و دست ها تا مچ، تمام بدن باید پوشیده شود.

۲- دوم از نظر کیفیت پوشش که نباید بدن نما یا چسبان باشد و نیز نباید موجب جلب توجه نامحرم گردد.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


7 + = 9