دایره المعارف اسلام پدیا » پوشش زن در مقابل محارم
منوی اصلی

پوشش زن در مقابل محارم

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در باب: احکام زن

زن می تواند اعضای بدن خود را غیر از عورتین در مقابل محارم خود نپوشاند؛ نگاه کردن مرد به بدن (به جز عورتین) زنانی که با آنان محرم است  بدون قصد لذّت، اشکالی ندارد، البته شوهر می تواند به تمام بدن همسرش به قصد لذت نگاه کند.[۱]

حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: “مرد و زنى که با یک دیگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند مى توانند غیر از عورت به تمام بدن یک دیگر نگاه کنند”.[۲] بنابر این مرد می تواند بدون قصد لذّت به همه بدن (به جز عورتین) زنانی که با آنان محرم است نگاه کند و زن لازم نیست در مقابل محارم خود بدن و زیبایی های خود را بپوشاند،[۳] اما مرد با قصد لذت به هیچ جای از بدن محارم خود (غیر از همسر) نمی تواند نگاه کند.

البته برخی از فقها مانند آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند: مرد و زنی که با هم محرم هستند (غیر از زن و شوهر) مى‌توانند به بدن یک دیگر‌ به آن مقدار که میان محارم معمول است نگاه کنند و در غیر آن، احتیاط آن است که نگاه نکنند.[۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۴۸۹، م ۲۴۳۷٫

[۲]. همان.

[۳]. گفتنی است که رعایت مسائل اخلاقی در این گونه امور، پسندیده است و آنچه بیان شد تنها حکم فقهی مسئله بوده است.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


5 + = 8