دایره المعارف اسلام پدیا » پوشاندن پا در حفظ حجاب
منوی اصلی

پوشاندن پا در حفظ حجاب

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ در باب: حجاب زن

فلسفه پوشاندن روى پا براى زن در برابر نامحرم چیزى غیر از فلسفه پوشاندن دیگر قسمت هاى بدن نیست. به عبارت دیگر تمام بدن زن از جذابیت شدیدى براى مرد برخوردار است و برهنه بودن آن لطمه شدیدى به سلامت دینى و بهداشت معنوى بیننده وارد مى کند.

در مورد پوشاندن پاها در حفظ حجاب برای زنان، فقهای شیعه بر این باورند که پوشاندن پاها توسط زنان در مقابل نامحرم لازم است،[۱] البته برخی نیز مستحب می دانند.[۲][۱]. آیات عظام امام خمینی (ره)، خامنه ای، بهجت، سیستانی، فاضل (ره) و صافی، آیت الله تبریزی: پوشاندن پا بنا بر احتیاط واجب، لازم می باشد.

[۲]. آیت الله مکارم شیرازی.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


2 + = 6