دایره المعارف اسلام پدیا » نیاز دختر به اذن پدر در ازدواج
منوی اصلی

نیاز دختر به اذن پدر در ازدواج

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در باب: احکام زن

اگر دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده[۱] است؛ یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد، بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. گفتنی است اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً، کفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى شوند و سخت گیرى مى کنند، لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.[۲] و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست. ولى اگر به واسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین‏ رفته باشد، اجازه پدر یا جد پدری لازم است.[۳][۱]. رشیده به دختری گفته می شود که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار، هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آینده خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند ازدواج کند.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، ج‏۲، ص، ۴۵۸، بنا بر نظر حضرات آیات: فاضل لنکرانی، نورى همدانی، بهجت، سیستانى، و مکارم شیرازی. (البته در این مورد با اجازه دادگاه عقد صورت می گیرد)

[۳]. همان، ص ۴۵۹ م ۲۳۷۷، آیت الله زنجانی.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 4 = 9