دایره المعارف اسلام پدیا » نگاه کردن زن به بدن زن
منوی اصلی

نگاه کردن زن به بدن زن

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در باب: احکام زن

نگاه کردن به عورت دیگرى حرام است، اگر چه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد… ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن یک­دیگر نگاه کنند.[۱] و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت حرام است.[۲]

در این صورت به عنوان مثال؛ اگر زنی در استخر یا در حمام به بدن زنی دیگر نگاه کند، چنان چه بدون قصد لذت باشد اشکالی ندارد.

کلید واژه: نگاه زن، استخر، عورت زن، نگاه با لذت، نگاه حرام[۱] . توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج ۲، ص ۴۸۹، م ۲۴۳۶٫

[۲] . همان، ص ۴۹۰، م ۲۴۳۸٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


5 + = 14