دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی حجاب
منوی اصلی

مفهوم شناسی حجاب

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ در باب: حجاب زن

واژه “حجاب” در لغت به معنای پرده، حاجب و چیزی است که میان دو چیز حایل و فاصله می شود.[۱] البته همان گونه که مفسران و محققان گفته اند، واژه حجاب به معنای پوشش زنان، اصطلاحی است که بیشتر در عصر ما پیدا شده و اصطلاحی جدید است. آن­چه در گذشته ها در این مورد به کار می رفته، به ویژه در اصطلاح فقها، واژه “ستر” بود که به معنای پوشش است.[۲]

 

[۱]. ابن منظور، لسان العرب، ماده حجب. (کتاب نامه)

[۲]. تفسیر نمونه، ج ۱۷، ص ۴۰۲؛ مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، ص ۷۸٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


9 + 7 =