دایره المعارف اسلام پدیا » روزه ایام بارداری و شیردهی زنان
منوی اصلی

روزه ایام بارداری و شیردهی زنان

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در باب: احکام زن

خانم بارداری که فارغ شدن او نزدیک است و روزه براى او یا حملش ضرر داشته باشد، روزه گرفتن بر او واجب نیست. چنین زنی باید براى هر روز یک مد طعام از گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و روزه هایى را که نگرفته است در سال های بعد قضا نماید.[۱]

همچنین زنی که بچه شیر می دهد اگر روزه گرفتن او باعث کم شدن شیر او یا ضرر به طفل شیرخواره داشته باشد روزه گرفتن بر او واجب نیست. و باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

و نیز اگر براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، و بنا بر احتیاط واجب باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه‌هایى را که نگرفته باید قضا نماید.[۲][۱]. توضیح المسائل مراجع، ج‏۱، ص ۹۵۷، م ۱۷۲۸٫

.[۲] همان، ص ۹۵۸، م ۱۷۲۹٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 8 = 11