دایره المعارف اسلام پدیا » حجاب کنیزان
منوی اصلی

حجاب کنیزان

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ در باب: حجاب زن

در زمان جاهلیت و نیز بعد از بعثت پیامبر اسلام (ص)، و تشریع حکم حجاب از جهت توسعۀ میزان پوشش در آن زمان، برای کنیزان اجبار و لزومی در بارۀ رعایت کامل حجاب وجود نداشت،[۱] ولی باید به این نکته توجه کرد که بیشتر کنیزها حجاب نسبی سابق خود را رعایت می کردند و فقط بعد از حکم حجاب میزان پوشش آنها نسبت به زنان آزاد متفاوت بوده است.

از احادیث زیادى نیز استفاده مى شود که حجاب سر براى کنیزان لازم نبود، به گونه اى که با سر برهنه نماز مى خواندند.[۲] مذهب مشهور فقها هم همین است که کنیز اگر با سر برهنه نماز بخواند، نمازش صحیح است و پوشش سر برای کنیز در نماز واجب نیست.[۳][۱]. کتاب النکاح، ج ۱، ص ۵۴؛ رسائل حجابیه، ج ۲، ص ۱۱۸۸؛ هاشمی شاهرودى، محمود، ‌فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، ج ۲، ص ۹۴، چاپ اول، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت (ع)، قم، ۱۴۲۶ ق.

[۲]. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب النکاح، ص ۶۸، چاپ اول، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع)، قم، ۱۴۲۵ ق.

[۳]. عاملی، زین الدین بن علی، (شهید ثانی) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی – کلانتر)، ج ۱، ص ۵۲۹، چاپ اول، داوری، قم،  ۱۴۱۰ ق؛ مجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی، ج ۱، ص ۴۸۳، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۴ ق؛ مجلسی، محمد باقر، بیست و پنج رسالۀ فارسی، ص ۲۹۰، چاپ اول، انتشارات کتابخانۀ آیه الله مرعشی نجفی (ره)، قم، ۱۴۱۲ ق؛ نراقی، محمد مهدی، تحفه رضویه، ص ۳۱۰، چاپ اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ- واحد إحیاء التراث الإسلامی‌، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۲۶ ق؛ نجفی (صاحب جواهر)، محمد حسن، مجمع الرسائل (محشی صاحب جواهر)، ص ۲۰۶، چاپ اول، نشر مؤسسه صاحب الزمان (ع)، مشهد، ۱۴۱۵ ق؛ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۱۴۲ و ۱۴۳، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


8 + = 17