دایره المعارف اسلام پدیا » جهر و اخفات در نماز زنان
منوی اصلی

جهر و اخفات در نماز زنان

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در باب: احکام زن

بلند خواندن حمد و سوره را (جهر) و آهسته خواندن حمد و سوره را (اخفات) می گویند. جهر و اخفات در نماز زنان را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

۱٫ حمد و سوره نماز ظهر و عصر را همیشه باید آهسته بخوانند.[۱]

۲٫ امّا حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء، دو صورت دارد:

الف. در صورتی که نامحرم صدایش را نشنود.

در این صورت، زن می تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند یا آهسته بخواند.[۲]

ب. در صورتی که نامحرم صدایش را می شنود.

در این صورت، اکثر مراجع معظم تقلید، می فرمایند: بنابر احتیاط واجب باید آهسته بخواند.[۳]

عده ای دیگر از مراجع عظام تقلید در زمانی که شنواندن صدا به نامحرم حرام است، به آهسته خواندن فتوا می دهند.[۴] بنابراین، اگر نمازگزار در جایی که باید نماز را آهسته بخواند عمداً بلند بخواند، نمازش باطل است،[۵] بدیهی است صرفاً به خاطر حضور قلب بیشتر و امثال آن نمی توان شرایط صحت نماز را رعایت نکرد.[۱]. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص ۵۴۹، م ۹۹۲٫

[۲]. همان، م ۹۹۴٫

[۳]. آیت الله زنجانی: بنابر احتیاط مستحب آهسته بخواند؛ آیت الله  مکارم: احتیاط مستحب آن است که آهسته بخواند؛ آیات عظام خوئی، تبریزی: اگر نامحرم صدایش را بشنود بنابر احتیاط آهسته بخواند.

[۴]. آیت الله سیستانی: و موردی باشد که شنواندن صدا به نامحرم حرام است، باید آهسته بخواند و اگر عمداً بلند بخواند، بنابر احتیاط نمازش باطل است؛ آیت الله بهجت: بنابر اظهر اگر نامحرم صدایش را بشنود، باید آهسته بخواند در صورتی که شنیدن صدای او حرام باشد، مثلاً ترس فتنه و لذت بردن در بین باشد.

[۵]. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۵۵۰، م ۹۹۵٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 3 = 9