دایره المعارف اسلام پدیا » جلوتر بودن مکان نماز مرد از زن
منوی اصلی

جلوتر بودن مکان نماز مرد از زن

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در باب: احکام زن

مراجع تقلید در لزوم یا عدم لزوم قرار نگرفتن مکان نماز زن، جلوتر یا مساوی با مرد نمازگزار، اتفاق ندارند؛ هر چند رحجان این حکم، مورد اتفاقشان است.

در مسأله جلوتر بودن مکان نماز مرد از زن، دیدگاه برخی از مراجع به این شرح می باشد:[۱]

بنابر احتیاط مستحب، زن باید عقب تر از مرد بایستد.[۲] و مکروه است زن در نماز، جلوتر از مرد یا مساوی با او بایستد،[۳] به هرحال اگر یکی از زن و مرد مشغول نماز باشد و دیگری این شرط را رعایت نکند، بهتر است نمازشان را دوباره بخوانند.

البته برخی معتقداند: اگر بین مرد و زن، مقداری فاصله باشد، جلوتر بودن زن در نماز، اشکال ندارد.[۴]

امّا بر خلاف قول اول برخی می فرمایند: بنابر احتیاط لازم، زن عقب تر از مرد، بایستد؛[۵] بنابر این اگر زن در کنار مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است، امّا اگر یکى قبلًا وارد نماز شده باشد نماز او صحیح و نماز دوّمى باطل است.[۶][۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۴۹۵و ۴۹۶، مسأله، ۸۸۸، ۸۸۷، ۸و ۸۶، چاپ سیزدهم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.

[۲]. امام خمینی (ره).

[۳]. آیت الله گلپایگانی (ره) و صافی گلپایگانی.

[۴]. آیت الله خامنه ای.

[۵]. آیت الله سیستانی.

[۶]. آیت الله فاضل لنکرانی (ره) و مکارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ج ‌۱، ص ۴۹۶‌.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


9 + 2 =