دایره المعارف اسلام پدیا » ترشحات بعد از دوره عادت
منوی اصلی

ترشحات بعد از دوره عادت

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در باب: احکام زن

در بعضی از موارد بعد از تمام شدن ایام حیض ترشحاتی از زن دیده می شود که او حکم آن را نمی داند و در صورتی که زن علم به این حکم نداشته باشد، تکلیف اعمال گذشته او چیست؟ حکم این مسئله در پاسخ دفاتر مراجع تقلید روشن می شود؛

دفتر آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی):

به طور کلى اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به صورت لکه هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه ها محکوم به حیض است و در این فرض با فرض جهل و اعتقاد به جواز اعمال گذشته، مکلف حرامی مرتکب نشده است، و چنان چه از ۱۰ روز تجاوز کرد استحاضه می باشد.[۱]

دفتر آیت الله سیستانی (مد ظله العالی):

آب هایی که قبل از عادت ماهانه خارج می شود تا وقتی که صدق خون نکند حکمی ندارد و اگر به هنگام وارسی خود در اواخر عادت ماهیانه بر روی پنبه، زردی ببیند، به معنای استمرار عادت ماهیانه محسوب می شود ـ مادامی که از ده روز تجاوز نشده باشد ـ و اگر ترشحات دیگری غیر از خون ببیند ربطی به عادت ماهیانه ندارد و محکوم به طهارت است هرچند رنگش رو به زردی باشد.

دفتر آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که در یادگیری احکام کوتاهی نکرده باشد، اشکالی ندارد و از این به بعد باید دقّت بیشتری کند و چنانچه از ده روز بگذرد به مقدارى که در ماه هاى قبل خون مى دیده عادت ماهانه قرار مى دهد، و بقیّه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکند همۀ آن حیض محسوب مى شود.

پاسخ آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

اگر نماز یا عملی که مشروط به طهارت از حدث است بدون غسل حیض انجام شده است و آن عمل دارای قضا باشد، باید آن را قضا کرد. البته اگر مکلف در آن زمان از مسأله خبر نداشته باشد و جهل وی ناشی از قصور باشد، گناهی مرتکب نشده است.

همچنین نماز هایی که در حال حیض قبل از پاک شدن خوانده شده است، باطل است و قضا ندارد.[۱]. تبصره: بنابر فرضی که ترشحات بعد از خون حیض (مادامی که از ده روز تجاوز نکرده باشد)، جزء عادت ماهیانه حساب شود، با انجام اولین غسل جنابت، از غسل حیض هم کفایت می کند و لازم نیست اعمال عبادی بین غسل حیض تا غسل حیض بعدی را قضاء کند.
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


4 + = 12