دایره المعارف اسلام پدیا » اعمالی که مستحاضه می تواند انجام دهد
منوی اصلی

اعمالی که مستحاضه می تواند انجام دهد

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در باب: احکام زن

شخص مستحاضه می تواند اعمالی را به جا آورد و استحاضه مانع از به جا آوردن آنها نمی باشد:

۱٫ بیشتر فقها فرموده اند: مستحاضه جایز است نمازهای قضایش را بخواند، و اگر بخواهد نماز قضا بخواند باید برای هر نماز کارهایی که برای نماز ادا بر او واجب بود به جا آورد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که نماز قضا را در حال استحاضه انجام ندهد و برخی دیگر فرموده اند: فقط در صورتی که بترسد اگر قضا نکند فوت شود جایز است.[۱]

۲٫ طلاق مستحاضه صحیح است و به غسل کردن نیازی ندارد.[۲] [۳][۱]. العروه الوثقی، ج۱، فی الاستحاضه، م ۱۹٫

[۲]. تحریر الوسیله، ج ۱، فی الاستحاضه، م ۸٫

[۳]. برگرفته ازکتاب احکام بانوان، محمد وحیدی، ص ۱۲۸ – ۱۲۲٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 7 = 15