دایره المعارف اسلام پدیا » استحاضه
منوی اصلی

استحاضه

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در باب: احکام زن

یکی از خون هایی که از زن خارج می شود خون استحاضه است و زن را در موقع دیدن خون استحاضه، مستحاضه می گویند.[۱]

خون استحاضه در بیشتر اوقات زردرنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون می آید، و غلیظ هم نیست، ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید.[۲][۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۲۳۲٫

[۲]. همان، ص ۲۳۳٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 7 = 14