دایره المعارف اسلام پدیا » ارث زن از عرصه (زمین)
منوی اصلی

ارث زن از عرصه (زمین)

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در باب: احکام زن

زن از عرصه (زمین) ارث نمی برد،[۱] اما عده ای از فقها قائل اند که زن از قیمت عرصه (غیر منقولات) ارث می برد.[۲]

در این مورد تفاوتی نیست که زوجه داراى فرزند از شوهرش باشد یا نباشد، مال ارث خواه زمین خانه، مغازه، زمین باغ یا مزرعه باشد.[۳]

امروزه این فتوا در محاکم قضایی مبنای عمل است.[۴][۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ‏۲، ص ۸۹۸٫

[۲]. نظر مقام معظم رهبری این است که؛ زن اگر چه از اصل زمین ارث نمی برد، ولی از قیمت آن ارث می برد.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


7 + 6 =