دایره المعارف اسلام پدیا » کفاره نزدیکی با حائض
منوی اصلی

کفاره نزدیکی با حائض

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ در باب: حیض

همبستری در زمان حیض بر مرد و زن حرام است و علاوه بر حرمت، موجب کفاره بر مرد نیز می گردد. عده ای از فقها کفاره را واجب می دانند.[۱] [۲]

تذکر این مطلب لازم است که آمیزش در حال حیض، بر زن؛ کفاره ای را واجب نمی کند، (هرچند با میل و رغبت همبستر شده باشد) و فقط کار حرامی انجام داده است.[۳]

اما در مورد وجوب کفاره به این صورت است؛ که اگر شمارۀ روزهاى حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن، با زن خود در قُبُل جماع کند، بنا بر احتیاط واجب باید هیجده نخود طلا کفّاره به فقیر بدهد و اگر در قسمت دوم جماع کند، نه نخود و اگر در قسمت سوم جماع کند، باید چهار نخود و نیم بدهد.[۴]

و هر هیجده نخود برابر یک مثقال شرعى یا چهار و نیم گرم است.[۵]

و چنان چه کفاره بر مرد واجب شود و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد بهتر است که صدقه اى به فقیر بدهد و اگر نمى تواند، از گناه خود استغفار کند.

در هر صورت کسى که از روى نادانى یا فراموشى با زن در حال حیض؛ نزدیکى کند کفاره ندارد.[۶][۱]. ر ک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج۲، ص ۱۹۹،دائره المعارف فقه اسلامی، قم، ۱۴۲۱ق. ایشان وجوب کفاره را به فقهاء زیادی نسبت می دهد.

[۲]. وجوب کفاره در این مورد اختلافی می باشد؛ برخی مانند حضرات آیات؛ امام خمینی، اراکی، و فاضل لنکرانی، پرداخت کفاره را بنا بر احتیاط، واجب  می دانند. اما حضرات آیات خوئی، گلپایگانی، سیستانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی پرداخت کفاره را مستحب می دانند.

[۳]. وحیدی، محمد، احکام بانوان، ص ۹۸، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۴ش.

[۴]. توضیح المسائل مراجع، ج‌۱، ص ۲۶۱، م ۴۵۲٫

[۵]. همان.

[۶]. توضیح المسائل مراجع، ج‌۱، ص ۲۶۴٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


3 + = 5