دایره المعارف اسلام پدیا » چیستی حیض
منوی اصلی

چیستی حیض

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ در باب: حیض

حیض در لغت به معنای سیلان و جاری شدن می باشد و در اصطلاح به جریان و جمع شدن خون در رحم و یا خروج از رحم معنا کرده اند.[۱]

خون حیض، مربوط به احتقان و پرخون شدن عروق رحم، سپس پوسته پوسته شدن مخاط آن، و جریان خون هاى موجود است. خونى که هنگام عادت ماهیانه دفع مى شود، خونى است که هر ماه در عروق داخلى رحم، براى تغذیه جنین احتمالى جمع مى گردد؛ زیرا رحم زن در هر ماه تولید یک تخمک مى کند، و مقارن آن عروق داخلى رحم به عنوان آماده باش براى تغذیه نطفه مملو از خون مى شود، اگر در این موقع که تخمک وارد رحم مى شود، اسپرم که نطفه مرد است در آن جا موجود باشد، تشکیل نطفه و جنین مى دهد و خون هاى موجود در عروق رحم صرف تغذیه آن مى شود، در غیر این صورت، بر اثر پوسته پوسته شدن مخاط رحم، و شکافتن جدار رگ­ها، خون موجود خارج مى‏شود و این همان خون حیض است، که آمیزش جنسى در این حال ممنوع می باشد؛ زیرا رحم زن در موقع تخلیه این خون ها هیچ گونه آمادگى طبیعى براى پذیرش نطفه ندارد و لذا از آن صدمه مى بیند.[۲] از طرف دیگر جاری شدن و خروج این خون، رنج و درد شدیدی را برای زن به همراه دارد.[۱]. ابن منظور، محمد بن مکرم،  لسان العرب، واژه «حیض»، چاپ سوم، دار صادر، بیروت‏، ۱۴۱۴ق.

[۲]. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‏۲، ص ۱۳۹و ۱۳۸(کتاب نامه).
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 2 = 11