دایره المعارف اسلام پدیا » نزدیکی در ایام حیض
منوی اصلی

نزدیکی در ایام حیض

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ در باب: حیض

از جمله چیزهایی که بر فرد حائض حرام است؛ جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند. و در دبر زن حائض، وطى کردن، کراهت شدیده دارد. حتی در روزهایى هم که حیض زن قطعى نیست ولى شرعاً باید براى خود حیض قرار دهد حرام است، اما در صورتی که جماع در ایام حیض صورت گیرد می بایست طبق آنچه که در رساله های عملیه بیان شده، کفاره دهد.[۱]

«دخول در قُبل (فرج) در هنگام حیض جایز نیست، اما سایر استمتاعات – از جمله ارضای زن توسط شوهر بدون دخول- جایز می باشد».[۲][۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۲۶۰و ۲۶۵، م ۴۵۰٫

[۲]. نظر آیت الله مهدی هادوی تهرانی در خصوص نزدیکی در ایام حیض.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


6 + = 11