دایره المعارف اسلام پدیا » نزدیکی حائض با پوشش بهداشتی
منوی اصلی

نزدیکی حائض با پوشش بهداشتی

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ در باب: حیض

نظر به این که جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، وضوح حکم، گویای آن است که مرد نباید در ایام حیض در فرج زن جماع نماید و کاندوم یا هر پوشش دیگر، به صرف قرار گرفتن بر روی آلت نمی تواند تغییری در حکم ایجاد کند؛ زیرا اصل مسئله حرمت دخول در ایام حیض است و کاندوم نمی تواند مانع دخول باشد، بلکه صرفاً پوششی برای رعایت بهداشت و پیش­گیری از باردار شدن محسوب می شود.[۱][۱]. استفاده از پرسش و پاسخ شماره ۱۲۸۸، از سایت اسلام کوئست.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 2 = 9