دایره المعارف اسلام پدیا » نجس نبودن سنجاب
منوی اصلی

نجس نبودن سنجاب

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ در باب: نجاسات

حیوانات حرام گوشت دو گروه هستند.

۱٫ حیواناتی که ذاتاً نجس هستند و به هیچ وجه (تا زمانی که جسمشان باقی است و تبدیل به چیز دیگری نشدند) پاک نمی شوند که به آنها نجس العین گفته می شود. در میان حیوانات تنها سگ و خوک خشکی جزو این دسته از حیوانات هستند.[۱]

۲٫ حیواناتی که ذاتاً پاک هستند، اما خوردن گوشت آن ها حرام است[۲] برخی از این حیوانات که گوشت آنان حرام است در صورتی که با شرایط گفته شده در فقه، تذکیه شوند، پوست و موی آنان پاک می باشد و در غیر این صورت، نجس هستند.[۳]

سنجاب جزو حیوانات حرام گوشتی است که خوردن گوشت آن ها حرام است، ولی بنابر نظر برخی از فقهاء، اگر سنجاب تذکیه شود نماز با پوست آن نیز اشکال ندارد،[۴]

آیت الله العظمی بهجت (مدظله العالی): با پوست سنجاب و خز نماز خواندن بنا بر اظهر اشکال ندارد، بعد از این که بدانیم به دستور شرع تذکیه شده است؛ ولى احتیاط اجتناب از سنجاب است.

امّا تعدادی از فقها نیز نماز با اجزای سنجاب را مشکل می دانند.

نظر چند تن از مراجع عظام تقلید را بیان می کنیم:

آیت الله العظمی گلپایگانى و صافى (مدظلهما العالی): پوشیدن خز خالص در نماز اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که با پوست سنجاب نماز نخوانند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی): بنا بر احتیاط واجب باید از پوست خز و سنجاب در نماز اجتناب کرد.[۱]. امام خمینی، سید روح اللَّه، توضیح المسائل (المحشى)، ج ‏۱، ص ۶۷، م  ۸۳ و ص ۷۵، م ۱۰۵، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ هشتم، قم، ۱۴۲۴ ق.

[۲]. بهائی عاملی، بهاء الدین محمد بن الحسین، جامع عباسى و تکمیل آن (محشى)، ساوجی، نظام بن حسین، ج ‏۲، ص ۳۳۳،‏ مؤسسه منشورات فراهانی، چاپ اول، تهران.

[۳] .توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۴۶۱ و ۵۷۰٫

[۴] .همان.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 3 = 4