دایره المعارف اسلام پدیا » نجس بودن غساله
منوی اصلی

نجس بودن غساله

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ در باب: نجاسات

اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کُر است بشویند آبی که از آن چیز می ریزد اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است.[۱]

زنجانی: چنانچه متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزه آن به سبب ملاقات با نجس آن چیز تغییر نکرده باشد پاک است.[۲]

اما اگر چیز نجس را با آب قلیل بشویند، آبی که از آن خارج می شود نجس است و همچنین بنا بر اقوی باید از آب قلیلی هم که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از آن جدا می شود، اجتناب کنند.[۱] . توضیح المسائل مراجع، احکام طهارت، آب کر، م ۲۱٫

[۲] . همان
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


2 + 8 =